„Din anul 2014 colaborez cu S&D Design Company. Am adaugat in cateva apartamente si case rulouri si toata lumea a fost multumita.”